(Zelf-) compassie training

Training: Zelfcompassie 

[De zelfcompassietraining is een verdieping op eerder gevolgde mindfulnesstraining]


Als ik mijzelf steeds bekritiseer hoe kan ik voor anderen aardig zijn? (K.Neff).

Het is moeilijk om compassie voor jezelf te hebben, zeker in deze huidige tijd en samenleving.
“Als je maar je best doet, dan ….” Is de boodschap die we regelmatig ontvangen en ons de idee geven een volmaakt en perfect mens te moeten zijn. Het weerhoudt ons om milder, vriendelijker en vooral realistisch naar onze levens en mogelijkheden te kijken.  Wat leer je in een zelfcompassietraining?

In een zelfcompassie training leer je beter voor jezelf te zorgen, en jezelf te geven wat je nodig hebt, zodat je hiervoor minder/niet afhankelijk bent van anderen (zoals bv. troost, goedkeuring, waardering complimenten). Daarnaast ontwikkel je het vermogen voor empathie en andere te zien zoals hij/zij zijn, kwaliteiten én valkuilen, en hiervoor begrip op te brengen.


Effecten: Er treedt een vermindering op van depressie, gepieker, stress, vermijding van moeilijke uitdagingen. Het leven wordt over het algemeen bevredigender ervaren, met name van:


  • zelfvertrouwen
  • optimisme
  • creativiteit &  nieuwsgierigheid
  • dankbaarheidHoe gaat dat zijn gang zo een compassie cursus?

Compassie leert moeilijke ervaringen onder ogen zien, zodat je er makkelijker mee kunt omgaan.
In plaats van te oordelen en jezelf te bekritiseren voor tekortkomingen, betekent zelfcompassie dat je vriendelijk en begripvol bent voor wie je bent. Zonder te verzanden in zelfmedelijden. Zelfcompassie vergroot je mogelijkheid om de werkelijkheid realistisch onder ogen te zien, en je energie te richten op de dingen die ertoe doen.

Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak weinig ontwikkeld is. Met hulp van beoefenen en technieken kunnen deelnemers deze kwaliteit opbouwen en leren steviger in hun schoenen te staan.

Het is tevens wetenschappelijk bewezen dat het ontwikkelen van zelfcompassie beter werkt dan het opbouwen van zelfvertrouwen. Ben je nieuwsgierig geworden?

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan naar deze film. (19 min)Hoezo is het een vervolgtraining op Mindfulness?

Mindfulness versus Compassie


Mindfulness is een niet-oordelende manier van kijken, waarin je je eigen gedachten en gevoelens waarneemt zoals ze zijn, zonder ze te onderdrukken of te veranderen. Als je je ongemak negeert, kun je geen compassie hebben. Als je, je zelfkritiek vergroot is er geen ruimte voor compassie, mildheid. Mindfulness: in het hier en nu leven zonder (teveel) te denken aan het verleden, toekomst en de dingen niet anders maken dan ze zijn. Je kijkt naar jezelf, de pijn en weet: dit voel ik, dit bén ik niet, het gaat over of het wordt een onderdeel van mijn leven zoals het op dit moment is.

Tegelijkertijd vereist mindfulness dat je je niet identificeert met je gevoelens en gedachten. 


Zelfcompassie betekent dat je jouw emoties op een open manier benadert, zodat ze niet worden onderdrukt maar ook niet worden overdreven.

Iemand met zelfcompassie is bereid om de eigen negatieve gevoelens en gedachten met openheid en helderheid te bekijken; er de aandacht op te richten zonder zich erin te verliezen.
In een mindfulness training wordt dan ook eerst de basis gelegd oom emoties en gevoelens op te merken als deze spelen. En naarmate je getraind bent, ben je in staat met een 'open mind' vanuit een afstand erna te kunnen kijken. 


Wat gaan we doen tijdens een compassietraining ?

De compassietraining is een ervaringsgerichte training. Er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op het doen groeien van acceptatie en verbondenheid met onszelf en met anderen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak.

Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet.

  • Je hebt interesse om je leven uit te breiden met de beoefening van compassie.
  • Je bent bereid hiervoor stil te staan bij gevoelens, ook als ze moeilijk zijn.
  • Je hebt de intentie om tijdens de training in je dagelijks leven tijd en aandacht vrij te maken om te onderzoeken hoe je compassieoefeningen in je leven kunt integreren.


Voorwaarde: Voor het ontwikkelen van zelfcompassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je eerst een mindfulnesstraining gedaan.


Hoe ziet het programma eruit ?

De (zelf)compassie training bestaat uit 6 avonden gebaseerd op de drie pijlers van zelfcompassie namelijk:


1) Vriendelijkheid voor jezelf

2) Menselijkheid

3) Mindfulness


In verband met persoonlijke omstandigheden zijn we op dit moment niet in staat de zelfcompassie-cursus aan te bieden. 


In verband met persoonlijke omstandigheden zijn we op dit moment niet in staat de zelfcompassie-cursus aan te bieden. 


Zelfcompassie 


Interesse? 
De training start met minimaal 4 deelnemers.

Zelfcompassie

vs.

Zelfvertrouwen.


Kristin Neff (19 min)